Činnost televizního přijímače

Pro ty, co chtějí podrobnější vysvětlení Skupinového schéma je na tomto webu určena právě tato stránka.
Zde i najde také něco o funkci BTV.

Činnost televizního přijímače

Činnost televizního přijímače

Kanálová část

Je tvořena kanálovým voličem. Kanálový volič přijímá signál UKV nebo VKV z antény a převádí jej na mezifrekvenční signál pro další zpracování.
Složení kanálového voliče: – VF zesilovač – signál z antény zesílí na úroveň vhodnou pro směšování
– Směšovač – přijímaný signál 40 ÷ 850MHz se převádí na mezifrekvenční signál v kmitočtovém pásmu 31,5 – 38MHz – norma SECAM
– Oscilátor – vyrábí frekvenci f0 takové úrovně, aby rozdílový kmitočet směšovače byl v pásmu mezifrekvenčního kmitočtu fKanálu + 31,5MHz
– Volič kanálu – volí požadovaný kanál (v současnosti elektronicky)

Signální část

Úkolem signální části je zpracovat obrazový a zvukový signál do reprodukované podoby.
Obrazový mezifrekvenční zesilovač (OMFZ)
OMFZ musí mít velké zesílení až 5000x, z tohoto důvodu je tvořen kaskádou 3-4 stupňů selektivních VF zesilovačů. Zesílení OMFZ je řízeno AVC. Pro jednotlivé televizní soustavy je hodnota MF signálu různá…… SECAM 38MHz…… PAL 38,9MHz f0MZF. Šířka přenášeného pásma je 8MHz, zvukový signál bývá tvořen pomocí útlumového článku tak, aby dosahoval 1/10 výkonové úrovně obrazového signálu. Za OMFZ dochází k oddělení zvukového a obrazového signálu.
Obrazová signální cesta
Obrazový signál se domodeluje na diodovém demodulátoru (obrazový demodulátor). Tento demodulátor rovněž obsahuje pásmové filtry, které zabraňují přenosu zvukového signálu. Po zesílení signálu odebereme oddělovacím stupněm synchronizační směs. Obrazový signál bez synchronizační směsi přichází na obrazový zesilovač, který je tvořen ze 2 stupňů. V 1. stupni dochází k zesílení signálu a u BTV k dekódování barvonosného signálu v dekodéru a maticovém obvodu. 2. stupeň obrazového zesilovače pracuje jako emitorový sledovač a u BTV obnovuje stejnosměrnou složku, která zvyšuje jas obrazu. Signál z jasového zesilovače se přivádí na ČBTV přímo na katodu a u BTV na jednotlivé řídící mřížky jednotlivých barev BTV.
Zvuková signální cesta
FM modulovaný signál jde do směšovače zvukové mezifrekvence, kde se odebere rozdílový zvukový mezifrekvenční kmitočet fZvMZF o f = 6,5MHz (SECAM) nebo f = 5,5MHz. Zvukový signál o úrovni 10mV se zesiluje ve 2-3 stupňovém zvukovém mezifrekvenčním zesilovači na úroveň ~20V (zesílení asi 5000x). Tento zesílený signál putuje do frekvenčního demodulátoru (fázový diskriminátor nebo poměrový detektor), kde se frekvenční modulovaný signál přemění na amplitudový signál nesoucí informaci. Tento signál se přivede na stereofonní dekodér, jednotlivé výkonové nízkofrekvenční zesilovače a vyzáří reproduktory.
Rozkladová část

Za 1. obrazovým zesilovačem se odděluje synchronizační směs k řízení běhu paprsku po obrazovce.
K oddělení synchronizačních impulzů se používá zesilovač s vhodně zvoleným pracovním bodem (typ „C“).
Oddělená synchronizační směs se rozdělí na 2 samostatné skupiny synchronizačních impulzů. K oddělení dochází v oddělovači synchronních impulzů:
a) řádková synchronizace – používá se derivačního členu RC – kmitočet řádkové synchronizace je 15 625MHz.
b) snímková synchronizace – provádí se na integračním obvodu RC, kmitočet bývá 50Hz, tyto jednotlivé synchronizační impulzy mají obdélníkový tvar a zpracovávají se samostatně.

Stránky jsou ve výstavbě
Copyright (c) 2006 Jan Topor - E-mail topor.jan@netopyr.net