Vznik barevného TV signálu a jeho kódování

Zatím jsme rozebírali pouze signál černobílé TV, který měl pouze jasovou složku tj. černou a bílou.
Nyní se podíváme na to, jak je to u barevné TV.

Barevná televize

Vznik barevného signálu

Barevná televize

JAS světelného bodu --> velikost světeleného toku vycházejícího z osvětlené zbarvené plochy
SYTOST světelného bodu --> stupeň ředění světla bílou barvou, 100% má jasný barevný tón určité barvy, 0% je absolutní bílá barva.

Barevné TV přijímače využívají nedokonalosti lidského oka.

Barevný tón lze vytvořit z těchto 3. základních barev:
ČERVENÁ - vlnová délka 610 m
ZELENÁ - vlnová délka 535 m
MODRÁ - vlnová délka 472 m


Citlivost lidského oka je na jednotlivé barevné tóny různá. Poměr velikosti barevného signálu se udává pro výstupní napětí AV.

Jasová rovnice:
UY = 0,30 UR + 0,59 UG + 0,11 UB

Hodnota UY udává intenzitu jasového signálu.


Vznik barevného signálu

Barevný televizní signál se snímá třemi samostatnými snímacími elektronkami, před kterými je soustava DICHRONICKÝCH ZRCADEL, které na danou snímací elektronku propouštění světlo požadované vlnové délky. (R-G-B)
Z důvodu hospodárnosti využití frekvenčních pásem musíme tyto barvonosné signály kódovat.

Způsob úpravy a zpracování signálu na výstupní straně
Z barevné komory se získá napětí 3 základních barev (UR, UG, UB), které se v maticových obvodech upraví na dva rozdílové napěťové signály

UR - UY
UB - UY
a jasový signál UY.


Jasový signál UY nese celkovou informaci pro příjem černobílých TV přijímačích.
Rozdílové signály mají rozsah 1,3 MHz. V modulátoru se barvonosný signál s frekvencí fB složí se dvěma rozdílovými barvonosnými signály a ve slučovači se sloučí z jasovým signálem UY a vytvoří úplný TV barvonosný signál.


Úplný barevný TV signál se moduluje na nosnou vlnou délku příslušného kanálu. Zelená barva se nepřenáší přímo, ale zprostředkované jako zakódované v rozdílových signálech.


Copyright (c) 2006 Jan Topor - E-mail topor.jan@netopyr.net